RODO

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.wtkfinanse.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa ANG S.A (dawniej ANG Spółdzielnia) z siedzibą w Warszawie, ul. Dziekońskiego 1 , 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000364515 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy przez XII Wydział Gospodarczy, NIP: 525 24 89 115, REGON: 142586599, zwana dalej „Grupa ANG”, właściciel Serwisu.

1.    Zbieranie danych.

Grupa ANG S.A zbiera dane osób, które m.in.: pozostawiły swoje dane podczas rozmowy telefonicznej, wypełniły formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu, brały udział w ankiecie lub spotkały się bezpośrednio z Pośrednikiem Grypy ANG.

2.    Zakres zbieranych danych.

W zależności od formy kontaktu z Grupą ANG mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do świadczenia Państwu oferowanych przez Grupę ANG usług, a także niezbędnych do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym w danym momencie przez Grupę ANG.

W przypadku chęci skorzystania z usług Grupy ANG mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.

3.    Cel zebrania danych

1)   Podane przez Państwa dane podczas bezpośrednich spotkań z pośrednikami lub przedstawicielami Centrali Grupy ANG, w formularzu kontaktowym na stronie własnej lub stronach partnerów, podczas targów, w mediach społecznościowych   wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, weryfikacji jakości i zadowolenia ze świadczonych usług, zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a Grupą ANG oraz promocji produktów własnych.

2)    W zależności od Państwa decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub w trakcie spotkania z Agentem Grupy ANG np. przy zawieraniu umowy podane przez Państwa dane osobowe mogą być przetwarzani przez Grupę ANG, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez Grupę ANG informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

3)    Informujemy, że w celu właściwej realizacji świadczonych przez Grupę ANG usług oraz jedynie w zakresie udzielonej uprzednio zgody,   podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu promocji produktów i usług obecnych i przyszłych partnerów Grupy ANG.

4)    Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji jego gości, a także administrowania Serwisem i jego doskonalenia.

4.    Prawo dostępu

1)    W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2)    Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres kontakt@grupaang.pl.

3)   Grupa ANG zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5.    Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania.

6.    Mechanizm cookies

Pliki cookies wykorzystywane przez stronę www.grupaang.pl:

Nazwa pliku Cookie
Rodzaj pliku Cookie
Cel wykorzystywania pliku Coockie
Czy usunięcie pliku uniemozliwi korzystanie z witryny?
kohana_ang_session_name Plik Cookie sesji Przechowuje dane sesji Nie
PHPSESSID Plik Cookie sesji Przechowuje identyfikator sesji Nie
smuuid Plik Cookie sesji Przechowuje identyfikator sesji Nie
lang Plik Cookie sesji Przechowuje informacje o języku Nie
politykaCookie Plik Cookie sesji Przechowuje informacje o przeczytaniu informacji o polityce cookie Nie
swtd_cookie_12342 Plik Cookie sesji Przechowuje informacje o preferencjach użytkownika Nie
utma, _utmb, _utmc, _utmt, utmz, _dc_gtm_UA-63360240-1, _ga Plik Cookie sesji Przechowuje dane statystyczne Google Analytics  Nie
js_close_time_IO6HsQJn6t, js_enter_ts_IO6HsQJn6t, jv_gui_state_ IO6HsQJn6t, jv_visits_count_ IO6HsQJn6t Plik Cookie sesji Przechowuje informacje niezbędne do działania widgetu jivochat Nie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

7.    Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons

Grupa ANG może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z Państwa danymi, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych usług.

8.    Adres IP

Grupa ANG zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

9.    Cookies innych podmiotów

1)    Grupa ANG zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych klientów.

2)    W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

3)    Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.

10.  Dostęp do danych osób trzecich

  1. Do danych osobowych zbieranych przez Grupę ANG mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.
  2. Państwa dane mogą być udostępniane, w przypadku wyrażenia zgody, Podmiotom powiązanym.
  3. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

11.  Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

1)   Grupa ANG, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2)   Grupa ANG zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową Home.pl z siedzibą w Warszawie, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego Serwisu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

12.  Wyłączenie odpowiedzialności

1)    Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Grupa ANG, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;

2)    Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności partnerów ANG oraz Podmiotów powiązanych za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

13.  Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@grupaang.pl

14.  Zmiany Polityki Prywatności

Grupa ANG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.