Produkty firmowe

Kredyt obrotowy

To kredyt przeznaczony na finansowania bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (np.: na za owarowanie). Są to zazwyczaj kredyty krótkoterminowe, udzielane w formie linii odnawialnej w rachunku, ale na rynku dostępne są również elastyczne formy finansowania (np. ratalne, czy w rachunku rewolwingowym).
Wysokość kredytu obrotowego często określa się jako wielokrotność średniomiesięcznego obrotu firmy.

Jeśli Twoja firma dynamicznie się rozwija i potrzebujesz dodatkowych środków na niezakłócony wzrost, to kredyt obrotowy jest stworzony dla Ciebie.

kredyt-mieszkaniowy-oferta
inwestycyjny_kredyt
Produkty firmowe

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny jest kredytem celowym, tzn. musi być przeznaczony na konkretną inwestycję. Może to być zakup nieruchomości, czy innych środków trwałych, jak np. maszyny, ale także na zakup dóbr niematerialnych, czyli licencji, koncesji czy papierów wartościowych.
Pozyskanie kredytu inwestycyjnego często łączy się z obowiązkiem sporządzenia biznes planu, ale istnieją też uproszczone formy wnioskowania i dokumentacji inwestycji.
Charakterystyczną cechą kredytu inwestycyjnego jest zabezpieczenie bankowe, które może choć nie musi być zgodne z celem finansowania – to najczęściej spotykanych zaliczamy hipotekę na nieruchomościach, zastaw rejestrowy na maszynach, ale także przewłaszczenie celu inwestycji.

Jeśli zamierzasz rozwijać sowią firmę w sposób długoterminowy, tern produkt jest stworzony dla Ciebie.

Produkty firmowe

Faktoring

Faktoring to instrument finansowy, który zwiększa płynność finansową oraz zmniejsza ryzyko związane ze sprzedażą.

Faktoring, w odróżnieniu od kredytu bankowego, umożliwia przedsiębiorcy szybki dostęp do jego środków, zamrożonych w należnościach odbiorców. Bez faktoringu, przedsiębiorca musiałby czekać na swoje płatności przynajmniej tak długo, ile wynoszą terminy płatności na wystawianych przez niego fakturach.

Korzystanie z faktoringu nie wiąże się ze spłacaniem uzyskanego finansowania przez firmę, gdyż spłaca je odbiorca, płacąc za faktury. Koszty tej usługi składają się na prowizję naliczaną od wartości faktur i odsetek od udzielonego finansowania. Faktoring ułatwia również przedsiębiorcom współpracę z kontrahentami zagranicznymi oraz pozwala na przejęcie od klienta ryzyka wypłacalności odbiorców.

Faktoring
leasing
Leasing

Pożyczka hipoteczna

Leasing to wygodna forma finansowania nabycia środków ruchomych (możliwy jest też leasing nieruchomości). Leasing polega na przekazaniu przez finansującego określonego przedmiotu do odpłatnego użytkowania korzystającemu na określony w umowie czas. Za użytkowanie przedmiotu leasingu, korzystający uiszcza opłaty leasingowe.
Cechy charakterystyczne umowy leasingowej:

Najczęściej z leasingu korzystają przedsiębiorcy kupujący nowy samochód, gdyż jest to optymalna forma finansowania dla tego celu.

Produkty firmowe

Pożyczki

W niektórych sytuacjach przedsiębiorca nie może skorzystać z finansowania bankowego. Może to być spowodowane negatywną historią kredytową w BIK, zaległościami w ZUS czy US bądź brakiem zdolności kredytowej spowodowanym np. stratą za ostatni rok obrachunkowy.

W takich przypadkach istnieje możliwość uzyskania finansowania z funduszy pożyczkowych dla przedsiębiorców, które w zamian za wyższą cenę stosują bardziej liberalną politykę kredytową.
Takie pożyczki mogą być dobrą formą finansowania pomostowego do czasu powrotu do możliwości współpracy z bankiem.

pozyczka