Kalendarium Kredytowe

I tydzień
Analiza potrzeb oraz obliczenie zdolności kredytowej

Kredytobiorca przekazuje informacje na temat preferencji dotyczących kredytu oraz swoich dochodów i zobowiązań. Są to niezbędne dane potrzebne do obliczenia zdolności kredytowej i przygotowania oferty kredytowej.

Przygotowanie oferty kredytowej

Doradca informuje o najkorzystniejszych ofertach kredytowych, przedstawia warunki jakie należy spełnić by otrzymać kredyt, przekazuje komplet druków bankowych oraz informuje jakie dokumenty będą wymagane do złożenia kompletnego wniosku kredytowego.

II tydzień
Zakup nieruchomości (Umowa przedwstępna)

Kredytobiorca podpisuje ze zbywcą umowę przedwstępną zakupu nieruchomości w formie cywilno-prawnej lub notarialnej.

Wnioski kredytowe

Kredytobiorca przekazuje przygotowane na podstawie check listy dokumenty oraz przy pomocy Doradcy wypełnia wnioski kredytowe wraz z załącznikami. Doradca przekazuje kompletne wnioski kredytowe do wytypowanych wcześniej banków.

III tydzień
Wycena nieruchomości

W większości banków wymagana jest wycena nieruchomości realizowana przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy pomocy Doradcy, Kredytobiorca zleca przygotowanie operatu szacunkowego potwierdzającego wartość nieruchomości.

Wstępna decyzja kredytowa

Bank wydaje wstępną decyzje kredytową wraz z prośbą o przygotowanie dodatkowych dokumentów pozwalających na wydanie ostatecznej decyzji kredytowej. Doradca pomaga w przygotowaniu braków i na bieżąco informuje o postępach w procesie kredytowym.

IV tydzień
Ostateczna decyzja kredytowa oraz negocjacje z bankiem

Doradca pomaga w porównaniu ofert oraz negocjuje z bankami warunki kredytowe.

V tydzień
Przygotowanie umowy kredytowej

Po wyborze przez Kredytobiorcę docelowego Banku i jego oferty, przygotowywana jest umowa kredytowa. Doradca pomaga w analizie wszystkich zapisów znajdujących się w umowie i wyjaśnia ewentualne niejasności.

Podpisanie umowy kredytowej

Doradca umawia dogodny termin i miejsce podpisania dokumentów kredytowych oraz towarzyszy Kredytobiorcy w podpisaniu umowy w wytypowanym banku. Dokładnie objaśnia wszystkie warunki wymagane przez bank do wypłaty kredytu.

VI tydzień
Zakup nieruchomości i wypłata kredytu

Rynek wtórny: Wypłata kredytu po wcześniejszym podpisaniu Aktu Notarialnego zakupu nieruchomości

Rynek pierwotny: Wypłata kredytu, a w późniejszym terminie podpisanie Aktu Notarialnego zakupu nieruchomości.