Cesja polisy na bank - co to znaczy

Cesja polisy na bank – co to znaczy

Cesja praw z polisy na bank przy umowie kredytu hipotecznego to praktyka, w której kredytobiorca przekazuje bankowi prawa związane z polisą ubezpieczeniową jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego.

Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń przy kredycie mieszkaniowym. Podstawowe i zawsze wymagane jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Często wymagane jest także ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie od utraty pracy.

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej jako zabezpieczenie dla banku działa w ten sposób, że w przypadku niespłacenia kredytu bank będzie mógł odzyskać część lub całość należności poprzez wypłatę środków z ubezpieczenia.

W przypadku np. spalenia nieruchomości, przy istniejącej cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku, odszkodowanie za dom jest wypłacane bankowi i spłaca w całości kredyt, jeśli zostanie nadwyżka, jest ona zwracana kredytobiorcy. W tej sytuacji, tzw. szkody całkowitej, klient otrzymuje cześć kwoty z ubezpieczenia , zgodnej z wartością nieruchomości i ma dodatkowo spłacany kredyt hipoteczny.

Częściej jednak w przypadku mieszkań dochodzi do zalania, jako najczęstszej szkody mieszkaniowej. Wówczas kwota na remont może być wypłacona przez ubezpieczyciela bezpośrednio na konto kredytobiorcy lub z pośrednictwem banku, jeśli kwota odszkodowania jest znaczna. Bank w tej sytuacji będzie oczekiwał wyremontowania nieruchomości do stanu pierwotnego, żeby nie obniżyła się wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne.

Warto zauważyć, że cesja polisy nie oznacza, że kredytobiorca traci wszystkie prawa do ubezpieczenia. Nadal może korzystać z ochrony ubezpieczeniowej, a wypłata środków z polisy zostanie użyta do spłaty zobowiązań kredytowych w razie potrzeby.

Cesja polisy na bank jest więc instrumentem, który zabezpiecza interesy banku i zwiększa pewność spłaty kredytu, co może pomóc w uzyskaniu korzystniejszych warunków kredytowych dla kredytobiorcy przy polisach na życie lub od utraty pracy oraz jest wymagana przy polisach nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *